ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์

Mountain View

นพ.พรรณกิจ  วนแสงสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

จำนวนผู้เข้าชม
Today : 23
Total : 84791

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสุรินทร์
  E-mail: mec.surin@cpird.in.th
โทรศัพท์ : 044-518937